• KBKW - Historiek

K.B.K.W. - Koninklijke Bouwmeesterskring van West-Vlaanderen, is een beroepsvereniging van architecten, die opgericht werd te Brugge op 10 april 1910 en als wettige beroepsvereniging werd erkend in 1933. De bouwmeesterskring kreeg het voorvoegsel 'koninklijke' naar aanleiding van haar 50ste verjaardag in 1960 en de honderdste verjaardag van de vereniging werd in 2010 uitbundig gevierd.

De term 'bouwmeester' klinkt op heden wat vreemd als omschrijving voor de architect, maar in 1910 was de titel van architect nog niet beschermd en van een orde van architecten was al helemaal geen sprake.

In de oorspronkelijke statuten staat de verdediging van de beroepsbelangen van haar leden centraal, naast de verbroedering tussen architecten en de informatieverspreiding van nieuwigheden in de bouwtechniek, de bouwmaterialen en de bouwwetgeving. Daarenboven werd geijverd voor de bestrijding van oneerlijke concurrentie, de invoering van een erecode en een degelijke opleiding van toekomstige architecten.

Deze laatste taken zijn op heden de exclusieve bevoegdheid van de orde van architecten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel KBKW-leden een belangrijke rol speelden bij de erkenning van de titel van architect in 1939 en bij de oprichting van de orde van architecten in 1963.

Gezien de beperktere vervoersmogelijkheden in het verleden, was de werking van KBKW aanvankelijk heel lokaal georganiseerd. Alle grote West-Vlaamse steden hadden een eigen bouwmeesterskring die min of meer zelfstandig werkte, bvb. Oostende, Veurne, Brugge, Kortrijk, Roeselare, … Gaandeweg werden deze kernen gegroepeerd in regio's Noord en zuid. Op heden werkt de vereniging over de gehele provincie West-Vlaanderen.

De huidige werking krijgt vorm in de werkgroepen waaronder de expertenkommissie, de kommissie muurovername, enz. De werkgroep activiteiten verzorgt info-namiddagen, studie-avonden, maar ook ludieke aktiviteiten zoals de tweejaarlijkse verrassingsreis. Naast werken en informeren staat het warm menselijk contact centraal in onze werking.

Na meer dan honderd jaar blijft KBKW zijn leden nog steeds liever omschrijven als bouwmeesters eerder dan architecten, Bouwmeesters met ouderwets vakmanschap, waarbij niet enkel ontwerpen maar ook bouwen centraal staat.

De Vlaamse overheid heeft zijn adviseur voor architectuur ook niet voor niets de Vlaamse bouwmeester genoemd !