• Voordeelkaart

Met de KBKW willen wij de vereniging toegankelijker maken voor de steeds groter wordende groep sympathisanten. Volgens de statuten kunnen enkel architecten, ingenieurs, ingenieur-architecten en stagiairs lid worden van onze vereniging. Dit wil dus zeggen dat niet-professionele geïnteresseerden niet kunnen genieten van het interessante voordeeltarief waarvan leden kunnen genieten. Daarom roepen wij vanaf werkjaar 2015 de 'KBKW voordeelkaart' in het leven.

Deze kaart kan aangekocht worden bij de KBKW voor een bedrag van €30 en heeft een activiteitenwaarde van €50. Op de kaart bevinden zich 10 vouchers waarmee het inkomgeld voor de publieke activiteiten kan betaald worden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand die zich engageert om zo'n voordeelkaart aan te kopen voor 6€ een architectuurcafé kan bijwonen in plaats van de toegangsprijs aan de deur van 10€ te betalen. De kaart is niet persoonsgebonden en mag uitgewisseld/gedeeld worden met derden. De kaart kan tot 1 jaar na aankoop gebruikt worden.

Het bezitten van deze kaart betekent geenszins dat de eigenaar lid is van de KBKW. Lidmaatschap kan enkel verkregen worden door een geldige inschrijving en het betalen van de officiële jaarlijkse lidgelden. De toegangskaart kan dus ook niet gebruikt worden bij deelnames aan activiteiten voorbehouden voor KBKW-leden. De toegangskaarten zijn op alle publieke KBKW-activiteiten aan te kopen.

Voor professionelen blijft het lidmaatschap de meest interessante formule daar deze steeds gratis toegang of een uitzonderlijk voordeeltarief krijgen bij alle activiteiten. Daarnaast kunnen leden ook deelnemen aan ons jaarlijks nieuwjaarsdiner en deelnemen aan onze tweejaarlijkse verrassingsreis en andere reizen...